vad-ar-denguefeber

Vad är denguefeber?

Denguefeber är en sjukdom som kan orsaka milda, influensaliknande symtom, men den kan också utvecklas till en mer allvarlig sjukdom. Denguefeber orsakas av dengueviruset som sprids genom bett från infekterade myggor. Du kan minska risken att smittas genom att undvika myggbett. Denguefeber kan också förebyggas med vaccination.1

De flesta symtom på denguefeber är milda. Faktum är att många människor inte upplever några symtom alls. Om du utvecklar symtom, visar de sig som feber, värk, smärta, huvudvärk och utslag. Det finns inget botemedel eller specifik behandling mot denguefeber. Men du kan lindra symtomen tills infektionen har gått över.

Omkring 1 av 20 personer som blir infekterade med denguefeber utvecklar symtom som är allvarliga och potentiellt livshotande.2 Det kallas svår denguefeber.

Denguefeber förekommer i mer än 125 länder och är utbredd i många delar av världen.3 Antalet fall ökar eftersom denguefeber sprids till nya områden, inklusive Europa, och större utbrott förekommer.

5 viktiga fakta om denguefeber

globe
FAKTA OM DENGUE 1

Risken för denguefeber finns nu i fler än 140 länder över hela världen.1,4

Patient Ben
FAKTA OM DENGUE 2

Denguefeber har bekräftats hos europeiska resenärer som varit i Nordamerika, Sydamerika, Karibien, Afrika, Asien, Oceanien och länder i Europa.1,5,6

Increase
FAKTA OM DENGUE 3

Risken för svår sjukdom ökar om du blir smittad en andra gång med denguefeber.1,11

Mozzie
FAKTA OM DENGUE 4

Efter malaria är denguefeber den febersjukdom i Europa som orsakar flest sjukhusinläggningar efter utlandsresor.15

Mozzie Spray
FAKTA OM DENGUE 5

Du kan skydda dig mot denguefeber på många olika sätt.9,10,15

Erfarenheter av denguefeber

Charlottas erfarenhet av denguefeber efter resa till Maldiverna
Marions erfarenhet av denguefeber efter resa till Koh Lanta, Thailand

Referenser