Diagnos & behandling

Behandling avdenguefeber

Det finns inget botemedel mot denguefeber men man kan behandla symtomen.16 Om du har milda symtom kan du som regel återhämta dig hemma. Svår denguefeber bör behandlas på sjukhus.16

Om du tror att du har denguefeber:

Detta ska du göra:

Sök hjälp hos din läkare omedelbart

Gör ett test för att kontrollera om det är denguefeber

Drick ordentligt med rent vatten

Se till att vila så mycket som möjligt

Om du har feber rekommenderas oftast att ta paracetamol för att sänka febern och lindra värk i kroppen

Detta ska du inte göra:

Ignorera varningstecken på svår denguefeber, som magsmärtor, kräkningar och blödningar3

Ta acetylsalicylsyra eller ibuprofen eftersom dessa substanser kan orsaka blödningar

Om du har mild denguefeber bör du må bättre inom en vecka.16 Försök undvika att bli myggbiten medan du är sjuk. Om en mygga biter dig kan den myggan smitta andra människor.17 Kom ihåg att även om du har haft denguefeber en gång kan du få det igen.3

Hur diagnostiseras denguefeber?

diagnose

Om du misstänker att du har denguefeber, kontakta omedelbart din läkare.

Om du bor eller reser till ett område där denguefeber är vanligt förekommande och du har symtom på sjukdomen, kan din läkare be dig göra ett denguefeber-test.11

Diagnosen ställs med ett blodprov som kan tas på sjukhus eller i ett laboratorium. Vissa tester visar resultat efter 30 minuter, andra tar längre tid.

Det finns flera olika tester men alla beräknar mängden virus i blodet genom att mäta olika parametrar. Vissa tester kan även visa vilken typ av denguevirus du har smittats med. Testerna är i allmänhet mycket bra men inget test är 100 procent tillförlitligt.12 13

Att få bekräftat att du har denguefeber kan hjälpa dig att få rätt behandling. Prata med din läkare om du har frågor.

I många länder förs statistik över hur många som drabbas av denguefeber. Det kan hjälpa organisationer som WHO att hålla koll på sjukdomen runt om i världen.14

risk

Referenser