Förebyggande

Några tips som hjälper dig att skydda dig mot denguefeber när du reser

Du kan minska risken för att få denguefeber genom att undvika myggbett.1 Denguemyggor förekommer dygnet runt och finns i både städer och på landsbygden. Därför bör du fundera på hur du kan undvika myggbett under din resa och om du bör vidta några försiktighetsåtgärder innan du reser. Denguefeber kan förebyggas med vaccination. Prata med din läkare för mer information.

safe travel
insect repellent

Använd myggmedel regelbundet

Genom att använda registrerade medel (som DEET) gör du dig mindre attraktiv för myggor.4

clothing

Bär lösa och skyddande kläder

Mygg kan sticka igenom åtsittande kläder. Bär därför lösa långbyxor, långärmade tröjor och strumpor.

treat clothing

Behandla dina kläder och tillhörigheter

För att hålla myggen borta kan du spraya dina kläder och tillhörigheter med ett insektsmedel som heter permethrin (0,5%).5

sunset and sunrise

Var särskilt uppmärksam vid soluppgång och solnedgång

Myggor som bär på dengueviruset är särskilt aktiva vid soluppgång och solnedgång. Därför bör du vara särskilt uppmärksam på att skydda dig under dessa tider.

doctor

Kontakta din läkare innan du reser

Denguefeber kan förebyggas med vaccination. Kontakta din läkare eller vaccinatör i god tid före din avresa för mer information om detta och andra förebyggande åtgärder.

Mozzie net

Håll din närmiljö fri från myggor

Hjälp till att hålla myggor borta genom att sätta upp myggnät i fönster och dörröppningar. Om du inte har myggnät kan du använda en mygghatt. Luftkonditionering hjälper också till. Se till att myggor inte kan lägga ägg i din omgivning genom att regelbundet tömma och rengöra allt som kan innehålla vatten, till exempel däck, soptunnor, blomkrukor och leksaker.

Referenser