Symtom på denguefeber

Vilka är symtomen på denguefeber? Vad gör jag om jag blir smittad?

Symtom på denguefeber börjar oftast inom två veckor efter att du har blivit biten av en infekterad mygga.1

Om du får feber eller symtom på denguefeber när du är utomlands, ska du kontakta en läkare omgående. Om du redan har återvänt hem när du blir sjuk, ska du kontakta din egen läkare.

Om du vet att du har denguefeber, tala med din läkare. Undvik att få fler myggbett under den första veckan med sjukdomen. Du kan överföra denguefeber till andra myggor som i sin tur kan överföra det till andra människor.

Mild Dengu

Lindriga symtom på denguefeber

 • De flesta personer som blir infekterade med denguefeber har milda eller inga symtom.2
 • Milda symtom på denguefeber kan förväxlas med andra sjukdomar som orsakar feber, t ex. COVID-19 och influensa.2
 • De flesta återhämtar sig från mild denguefeber efter ungefär en vecka.2
 • Om du har feber kan paracetamol reducera febern och lindra muskelvärk.1
 • Ta inte acetylsalicylsyra eller ibuprofen; det förtunnar blodet och kan öka risken för blödning.3
 • Vila och drick mycket vätska.1
 • Kontakta din läkare.1
Severe Dengu

Allvarliga symtom på denguefeber3

En ovanlig men potentiellt dödlig följdsjukdom, som heter svår denguefeber, kan utvecklas 3-7 dagar efter att sjukdomen började.

Symtom på svår denguefeber inkluderar:

 • Allvarliga magsmärtor
 • Ihållande kräkningar
 • Blödning från tandköttet
 • Trötthet
 • Snabb andning
 • Oro
 • Blod i kräkningar eller avföring

Att få svår denguefeber ska betraktas som en akut medicinsk situation. Om du utvecklar några av dessa symptom, ska du kontakta sjukvården omedelbart.

Referenser